Личностно развитие

ilinasnimka1

Приятели – хора на Новата Епоха!

В забързаното ежедневие на новото време, изпълнено със стресове и трусове от всякакъв характер - личен, професионален, социален, политически, икономически, енергиен и т.н., най-важното на което трябва да се научим е да съхраним, успокоим и оздравим себе си, да се погрижим за истинското "аз" вътре в нас, за съществото, което линее и жадува за мир, любов, светлина и хармония. Време е да обърнем внимание на дълбоко скритото, подтиснато, понякога дори забравено в недрата на нашата душа истинско, истинно "себе", което преживява живота като един низ от трудности и страдания и дори понякога изгубва смисъла на съществуването. 
Според множество Духовни учения и предсказания, както и според редица съвременни научни хипотези и предположения, времето, в което живеем, маркира началото на един качествено нов етап в цялостното еволюционно развитие на света и на човечеството на всички нива: личностно, планетарно, космическо. В този процес е изключително важно за нас да настроим вътрешното си пространство по един нов хармоничен начин, така че да участваме съзнателно и активно в постигането на най-смелите си мечти, цели и пожелания. Тибетски Ваджраяна Будизъм, Таоистката вътрешна алхимия и Таоистки гимнастики и техники (Тай Чи, Кунг Фу Шаолин, лечителни форми на Чи Гун), елементи на Южноамерикански Шаманизъм, Паневритмия и много други прийоми, игри, практики и техники, са част от множеството практични и философски бисери из богатата палитра от Знание и Мъдрост на Изтока и Запада, които могат да ни помогнат да осъществим реален прогрес и да постигнем вътрешно равновесие, благоденствие и хармония в живота си. В този процес можем не само да развием себе си и най-необходимите качества за своята личностна и професионална реализация, да оцелеем по-мъдро в настоящия климат на икономически, политически и емоционални трусове на времето, но дори и да постигнем истинско щастие, личностно освобождение, радост и удовлетворение в живота.Предлагаме ви «Пътуване към и със Самия Себе си към Вашата собствена Сияйна Звезда». Зaредете се с много хумор - основен метод за положителна вътрешна трансформация! : )), и станете положителната промяна в света.

КУРСОВЕ ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ: 
Напред и нагоре: саморазвитие и  самореализация с помощта на източни   методи и практики
ТУК

Дата: 16, 17, 18 юли 2010

Формат на курса
В курса са застъпени следните теми:
• Самопознание и саморазвитие: основни принципи и правила на успеха
• Изграждане и усъвършенстване посредством алтернативни практики и техники, заимствани от мъдростта на Изтока.
• Тибетски будизъм, кунг фу и приложен даоизъм : практики и техники за саморефлексия и самоконтрол.
• „Право в целта”: нестандартни решения и модели за самоуправление, управление, визуализация и реализация на личната и професионалната мисия
• Придобиване на умения за саморефлексия и самопромяна към по-хармонично, по-ефективно и по- ефикасно поведение, общуване и реализация в неформална и професионална среда.
Обучението се осъществява чрез динамично редуване на лекции с практически интерактивни упражнения, игри, медитации и техники, основаващи се на източни философии и системи за самопознание, саморазвитие и самореализация. 
Самопознание чрез източни практики за успешно лидерство ТУК

Дата: 16, 17, 18 юли 2010

Формат на курса
В курса са застъпени следните теми:
• Нова парадигма на успеха в мениджмънта: "Kой съм аз, какво знам за себе си и как мога да го използвам, за да постигна целите си?"
• Принципи, методи и практики за самопознание и самопромяна като основа на нов тип "осъзнато лидерство"
• Разкриване на собствените ресурси за успешна междуличностна и търговска комуникация и за личностна и професионална реализация на съвременния мениджър на 21-ви век.
Използват се следните методи: лекции и практически упражнения; игри, медитации и техники, основаващи се на източни
философии и системи за самопознание, саморазвитие и самореализация.