Fade
Fade
Fade
Fade
Fade
Fade
Prev   Next   Pause   Play     Scroll   Fade   ScrollFade

Духовността не e нещо лично. Духовността принадлежи на всички: на децата и на възрастните; на бизнесмените и на уличните музиканти; на световните политически лидери и на aборигените; на светлоносците и на «магъосниците»; на световните религии и философии, и на науката; на мечтателите и на изобретателите!

В 21ви век, в епохата на нанотехнологиите, интернет и квантовата физика, филми като Матрицата, What the Bleep do We know (Мистерията на Живота), Тайната, и Аватар, наред с душевно-оздравителните алтернативни методи за възстанoвяване на човешкото здраве и развиване на човешкия потенциал на Петър Дънов, Диипак Чопра и Мирзакарим Норбеков, съвсем не ни звучат толкова странно или не на място. Напротив: търсим ги! Увличат ни сякаш не само с фантастиката и на пръв поглед мистично-изглеждащите си предположения и предложения, или с наивни обещания за здраве и по-добър живот. Съвременният забързан житейски «кон» на мултинационалния корпоративен бизнес и мулти-левъл-маркетингoви вариации, и най-вече, високо-рисковата и нестабилна икономическа среда из всички точки на земното кълбо, парадоксално, но доста явно предразполагат и най-скептично настроените към отваряне на мисленето и обръщане на погледа в посока на теми като «развиване на човешкия потенциал», «разширяване на съзнанието», «преоткриване на себе си и постигане на храмония вътре и отвън». Търсим себе си, търсим ефективно общуване! Търсим релаксация и промяна на състоянието си на «животно в клетка». Търсим хармония! Използуването на думи като «медитация», «йога», «рейки», «самопознание», «себе-реализация», «просветление» навлизат все по-естествено в бита и се превръщат в активна част от ежедневния жаргон на общуване във всякакви среди - лични, професионални, религиозни, политически, обществени - и сред всички възрастови групи. Всичко това е, може би, не случайно!
Въпроси като: «От къде идваме, защо сме тук? Накъде сме се запътили?», «Какъв е смисълът на моя живот?», «Щастлив ли съм действително и как да стана?» сякаш стават все по-актуални и съвсем не резервирани за определена религиозна или изолирана етнически или другояче обособена група, общност или народ. Съвременната модерна психологията борави вече явно и небезпрецедентно с Будистки техники и прийоми; Центровете за спорт, отдих и рехабилитация употребяват всевъзможни елементи, взаимствувани от дълбоките древни традиции на Таоизма, Индоизма, Будизма, Шинтоизма, и на много други - включително и на Тракизма в последно време - знайно или незнайно за самите практици и преподаватели в съответните възстановителни дисциплини и терапевтични отрасли. Борбата със стреса и необходимостта от неговото преодоляване неминуемо търсят начини за промяна и също толкова естествено попадат на древните хилядолетни, а може би и съществуващи от милиони години духовни традиции, в които са се задавали същите въпроси, и които, може би, съдържат отговорите на тези въпроси, или поне някакви отговори, достойни за опит и преживяване. Едва сега, в т.нар. Нова Епоха, Eпохата на Водолея, на Новото Време, на очакваната трепетно от някои 2012 година, на новите планетарни и космически вибрации, световното космическо съзнание действително се пробужда от дълбокия си сън и ВСИЧКО това – есенцията на Знанието и Мъдростта, съдържащи се и закодирани в Духовната памет на човешката цивилизация - става актуално, важно, дори, може би, жизнено-необходимо за нас и за планетата ни. 
В Центъра за Духовно Pазвитие «Светилина» ще имате възможността да се докоснете до тези древни традиции, до изконните нравствени и морални ценности и добродетели, общо-валидни за човечеството и спасили го от разруха през вековете, както и ще откриете вашата собствена божествена същност, скътана в недрата на вашите души и сърца. Ще почувствате и преживеете с клетките на вашите тела – духовни, етерни, емоционални, физични -  по един автентичен начин – нов и вечен - изпълнен с любов и посвещение към човечеството и неговото добруване и хармонично съществуване, цялата хармония и радост на това да бъдеш истински «свободен», да бъдеш цялостен, «да принадлежиш» и да бъдеш просто обичан; ще се запознаете отновo със «Себе си», със своето прекрасно, божествено «Висше Аз», което сте тук, на тази земя, за да си припомните, развиете и проявите в материята, в света, в живота. Повярвайте в Себе си! Бъдете Хора! Станете Бого-Човеците, за което сме родени!